IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Code orange

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

 IQ zegt:  Corruptie-Controle  DIM  toepassen !

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

Text Box: Code orange

 

 

bekende doden, en 10 miljoen verzwegen doden (10 miljoen vermoorde Duitsers, vermoord tussen 1945 en 1948 volgens het in USA verzonnen plan  (Morgenthau-Plan). WW2: samen 60 miljoen doden.  

Maar hun poging, Europa zonder mensen te krijgen, mislukte, omdat Roosevelt 1945 aan Polio stierf, en hun plan in 1948 vastliep. Zonder de US-staatsmacht daarachter, de misbruikte staatsmacht, had het plan geen toekomst. De nieuwe President Truman was tegen dit plan.

De poging van de Askinasis mislukte zo ver. Toch meer zeggenschap en macht hebben ze in Europa wel gekregen. Deze macht hebben ze dan ingezet, om de media te controleren en foute verhalen te verspreiden, daaronder ook, voor Holocaust 1 anderen als schuldige aan te wijzen, en zo straf te voorkomen.

 

Maar hun erfelijke hersenziekte extreem-sadisme laat hen niet rusten: Ze bedenken steeds nieuwe plannen, om Europa alsnog volledig te krijgen.

Daarbij concurreren vooral 2 plannen:

1..  de sterke Europese volkeren via geboortesterke ‘gastarbeiders’ te verdringen en de zwakke gastarbeiders dan met geweld te verwijderen (plan van 1950, gelekt, bekend geworden door Nick Rockefeller), en

2..  het Nieuwe Morgenthau-Plan,  NMP, Europa  en  andere continen-ten te pakken door een verrassende aanval op voedselvoorzieningen, krachtcentrales, en informatie-structuren (TV, Radio, Internet, ICT), met als gevolg een wereldwijde hongersnood, welke de volkeren wegveegt, waarna de Askinasis de planeet in bezit kunnen nemen.

Eind 2009 werd van de wereldtop van de Askinasi-structuren naar de toppen van de lokale Askinasi-structuren een bericht doorgegeven: “De voorbereidingen voor NMP zijn ver gevorderd. Binnen beperkte tijd wordt de aanval uitgevoerd” .

Wetenschappers hebben reacties van lokale toppen daarop geregistreerd. Zo reageerden lokale undercover-toppen in de TU-Delft, die niet zwijgen konden, tijdens meerdere evenementen eind 2009 met versleutelde uitingen, en dan, in een niet geplande open uitbarsting van sadisten-vreugde overduidelijk tijdens een seminaar over WW1 en WW2. Plots was er sprake van WW3.

Een paar dagen eerder hadden ze in een evenement voor 400 personen zo vreemde en zo geconstrueerde uitingen over een komende hongersnood gedaan, dat de hele zaal te lachen begon. “Ongelofelijk,

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Code orange

IQ stelt voor, dat MAT-leiders en IQ om tafel gaan zitten en over het begin van de probleem-situatie praten en samen een oplossing vinden.

IQ keurt de politiek van confrontatie van de heer W. af.

Een voorstel van IQ, om de Gordiaanse knoop door te snijden, staat op:

www.party3.jaaaa.net.. Zie ook Tv-spot 3 van IQ !

 

 

dat hoog gedecoreerde TU-Professoren zo’n onzin gaan vertellen!” Het gebeuren vond zelfs neerslag in de studentenkrant DELTA. Uit een reden, die alleen insiders begrepen, vlochten de professoren de voorstelling van een komende hongersnood in een verhaal. Outsiders begrepen niets daarvan en vonden dat onzin. Voor insiders onder de 400 gasten was het woord ‘hongersnood’ met een boodschap verbonden.

Een paar dagen later dan, tijdens een WW1-WW2-seminaar, zag men 2 van de zieke professoren plots van WW3 spreken, hun omgeving vergeten, in zieke vreugde verzinken en zich minutenlang in herhalingen uiten: “Het gaat gebeuren! Wij zullen het nog meemaken!”  “Het gaat gebeuren! Wij gaan het nog meemaken!” ketste de andere dan terug, minutenlang. Heen en weer, minutenlang. Als ze dan uit hun roes ontwaakten en tot bezinning kwamen, probeerden ze, de gebroken draad weer op te nemen en het tussenspel vergeten te maken. Te laat!

Een aanwezige wetenschapper kende zijn plicht als burger, wie kennis krijgt van een dreigende terreuraanval op de samenleving: hij moet de informatie doorgeven aan de overheid. In navolging van die plicht deed hij aangifte bij de politie. Hij heeft die aangifte ook op Internet bekend gemaakt, in 3 talen:  Nederlands, Duits, Engels (het adres deelt IQ op aanvraag mee).  Hij heeft de zieke personen straks ook gesproken en in kennis gebracht van aangifte en website. Hun schuchter antwoord was: “Wij vinden deze website niet leuk!” Met geen woord bestreden ze, dat het gebeuren juist was weergegeven. Een teken, dat het zo is gebeurd!

Natuurlijk kon de wetenschapper zich indenken, dat de politie in 1. instantie sceptisch zou reageren. Dat was ook zo. Maar hij had een goed argument: tijdens het WW1-WW2-seminaar was een video meegelopen. Tegen de politie zei hij: “Er is een objectief bewijs: een meegelopen video. Alles is opgenomen!”. Hij ging ook naar de zieke professoren en eiste het video. Maar die weigerden: een indicium, dat ze iets te verbergen hebben. Als het video op de TU-website “SG” werd gepubliceerd, was de ziekteaanval eruit geknipt. De zieke professoren hebben geen rechtelijke schreden tegen de beschrijving op de website ondernomen, die hen als leden in een terreurgroep afschildert: nog een

 Voortzetting:  klik  hier.

 

 IQ, de Rechten-Plichten-Partij:  Wie zich het recht neemt, ons te

  regeren, die heeft de plicht, door de Corruptie-Controle DIM te lopen.

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

10

IQ IQ IQ IQ IQ IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

IQ

1O

lijst

Art. 7 GW

www.IQ.jaaaa.net

Text Box: Code orange

Aan de Commissie

voor de Geloofsbrieven

 

Betreft: Reactie op uw brief van  5-6-2014  (na ons bewaar van 1-6-2014).

 

Geachte Commissie voor de Geloofsbrieven,

Geachte heer Hendrickx,  Geachte mevrouw Nepperus,

Nieuwe regel: Beslissingen van machtspersonen, die niet door

de ijzersterke corruptie-controle DIM zijn gelopen, zijn ongeldig.

Op uw brief van  5-6-2014 met kenmerk 2014Z09944/2014D20329

wil IQ-Partij in 3 punten reageren:

1..  IQ-Partij is blij, dat u overweegt, de toegang van kleine nieuwe partijen tot verkiezingsproces en kiezers te verbeteren.

2.. Wij zijn verbaasd, dat u op voorstellen van de Kiesraad wacht, terwijl u van ons een schrijven op tafel hebt liggen, dat in de Kiesraad een groep zit, wie tot de top van de Kiesraad reikt (secretaris-directeur Bakker), welke zelfs met illegale activiteiten bezig is, om partijen uit te sluiten, een groep, die waarschijnlijk groter is dan de 3 personen (Bakker, Alspeer, Sabrina), die wij direct konden observeren, een groep, die waarschijnlijk verbinding heeft met de groep, die in 2012 fraudeerde en IQ-Partij uitsloot. De Alspeer-groep werkte met hetzelfde trucje als de 2012-groep toen: controleren van de IQ-papieren,  tegen de regels in , achter gesloten deuren, en daar manipuleren.

Tegen deze achtergrond is van de Kiesraad niets te verwachten, wat substantie heeft. Een minimale facelift misschien, maar geen versterking van de rechtsstaat. Het is een onbetwistbaar feit, dat mevr. Alspeer het controleren van onze ingeleverde papieren achter gesloten deuren heeft voorgenomen. Het is een feit, dat ze daarbij de inlevering fout heeft gerapporteerd: dodelijk fout. Het is een feit, dat secretaris-directeur Bakker dit gedrag correct heeft genoemd, en niet een keer, maar 3 keer.

Het is een feit, dat in 2012 hetzelfde trucje werd toegepast en dat alle personen, die daarbij officieel betrokken raakten, het gedrag correct hebben genoemd, inclusief 3 rechters van  de Raad van State.  Dat laat zien, waar Nederland vandaag staat, wat betreft de rechtsstaat.

3.. IQ-Partij is verbaasd, dat de commissie een onwenselijke toegangs-barrière en daarmee een in-feite- uitsluiting van kleine nieuwe partijen toegeeft, aan de ene kant, maar niet ziet, aan de andere kant, dat deze uitsluiting een groot bedrog aan de burgers en kiezers zijn kan, wie

cruciale informaties van de in-feite-uitgesloten partijen mislopen, wat weer cruciale gevolgen kan hebben.

 

Voorbeeld:  De wetenschapper-partij IQ heeft de puzzelstukken van WW2 op een nieuwe manier samengevoegd, een totaal nieuw beeld als resultaat, dat de burger en kiezer nog niet kent.

IQ heeft nieuw verzamelde informaties van nu daarbij gevoegd, met een waarschuwend beeld als resultaat, dat meteen Code Orange had moeten instellen, en actie, om de gevaar uit te bannen. 

 

Echter, het gebeurde niet, omdat IQ, zonder effectieve toegang tot de

media, in feite onbekend bleef. Deze onbekendheid is nu de schuld van de overheid: nalaten van de overheid, partij en speerpunten echt bekend te maken, zodat de kiezers iets te kiezen hebben (zie bezwaar van 1.6.2014).  IQ en de cruciale informatie van IQ bleven in feite onbekend.

 

Wat is het beeld 1, tijd 1933-1948 ?  Daarin WW2, 1939-1945.

Wat is het beeld 2, tijd 2009-2014, het beeld nu ? 

 

Beeld 1: 

Hitler en Roosevelt hebben samen een sadistenspel gespeeld: de volkeren tegen elkaar laten vechten.

Hitler had Askinasi-voorouders in Oostenrijk (Rothschild-voorouders).

F.D. Roosevelt, USA-president, had Askinasi-voorouders in Holland (NL-wortels van Roosevelt zijn bekend, zijn Askinasi-wortels minder. De hele Askinasi-geschiedenis was lange tijd in het donker gehuld en onbekend.)

De Askinasis Hitler en Roosevelt, beiden met charisma en de erfelijke hersenziekte extreem-sadisme, hebben samengespannen, met voorbedachte raad een sadistenspel gespeeld, om de volkeren tegen elkaar te laten vechten, extreem bloedig, 6 jaar lang. Naast sadisten-lol vergaren was hun doel, een jachtbuit binnen te slepen;  EUROPA, door een kunstmatige hongersnood leeg geveegd van mensen. De Neder-landers en de Polen daarbij, ook dood. Dat was het plan.

In het grote Europa, van de Atlantic tot aan de Weichsel, wilden deze Askinasis het nieuwe Askinasi-rijk vestigen. Hun oud rijk aan de Kaukasus en aan de Askinasi-Zee hadden de Askinasis tijdens de grote volksverhuizing verloren. Ze waren voor Dschingis Khan naar Europa gevlucht.

1933-1948 liepen hun pogingen, Europa te krijgen, Europa zonder hun gastvolkeren, die daar woonden. WW2 produceerde 50 miljoen

1

1

2

2

3

3

4

4